Fanérknivar/Flisknivar/Hyvelstål

Vi slipar hyvelstål för träbearbetning i både HSS och hårdmetall. Slipningen utförs i våra vattenkylda Göcklar.

Hyvelstål
Göckel GB65el och Göckel G66el.

Sliptjänst AB

Telefon: 011-12 52 49

info@sliptjanst.se

Postadress & Besöksadress:

Röda Stugans gata 11 C

602 28 Norrköping

Öppettider

Mån - Fre 07:30 - 16:30