Vi finns alltid tillhands för att hjälpa Er med slipning och försäljning.

Från vänster: Kenneth, Ronny, Jenny och David Henrysson.

Sliptjänst AB
Telefon: 011-12 52 49
E-mail: info@sliptjanst.se 

Besöksadress: Lindövägen 72
Postadress: Box 6040
600 06 Norrköping

Fakturor: faktura@sliptjanst.se

Vi har öppet helgfri måndag – fredag 8.00-16.30.