Vi slipar klippmaskinskär till klippmaskiner för både människa och djur.