Vi ombesörjer hyvling av skärbrädor i trä och plast.