Vi utför planslipning av saxskär upp till 6500 mm.

Göckel GB65EL-2008

Göckel G66el-2017