Igår hade vi revision på vårt ledningssystem FR2000 som är anpassad för mindre och medelstora företag. Vi klarade revisionen utan anmärkningar. FR2000 är inte lika känd som exempelvis kvalitetsstandarden ISO 9001 eller miljöstandarden ISO 14001, men faktum är att en certifiering enligt FR2000 är likvärdig med dessa ISO-certifieringar (vilket ofta är ett krav vid upphandlingar). Dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning. https://www.fr2000.se/