Vi är FR2000 certifierade sedan flera år tillbaka på Sliptjänst AB. Den 27 februari hade vi revision och blev godkända för ytterligare ett år.