Från och med 12 oktober 2018 är vi 3 delägare på Sliptjänst AB.
David Henrysson som är slipare av 3:e generationen kommer in som delägare i Sliptjänst AB.

Vi ser på framtiden med god tillförsikt och välkomnar David som kompanjon i företaget.